Lygodactylus williamsi

 

 

Výskyt:  Afrika - Tanzánie - pouze prales Kimboza
Aktivita: Denní
Teplota: 29° - 32°C ve dne, v noci pokles na 22°- 25°C, 
Biotop: Tropický deštný prales
Velikost: 6 - 7 cm
Potrava: Mikro cvrčci, octomilky, velmi drobný smýkaný hmyz, rádi olizují ovocné kašičky (banán)
Terárium: Tropické vlhké, dostatečně větrané, velikost 35 x 45 x 40 cm pro skupinku 1.1, vybavené dostatkem větví na lezení, na dno se mi osvedčila čistá rašelina (neplesniví)

 

 

Výskyt:

Tito gekoni jsou původem z východní Afriky. Je to endemický druh obývající prales Kimboza. Na stránkách www.exo-terra.com je možno shlédnout velmi pěkný dokument z expedice do Tanzánie video

Aktivita:

Jsou aktivní pouze ve dne. Největší aktivitu jsem pozoroval ráno. Hledají místo na vyhřívání a potravu. Kolem poledne se jejich zájem o svět snižuje a opět začínají prohledávat terárium k večeru. Nejlépe je tedy krmit dopoledne, protože krmný hmyz do večera pochytají.

Teplota a vlhkost:

Teplota v teráriu by se měla pohybovat přes den kolem 30°C s určitým gradientem tak, aby některá místa v teráriu byla vyhřáta nad tuto teplotu a naopak aby se zde nacházela místa, kde se mohou zvířata zchladit. Toho lze nejlépe dosáhnout žárovkou (úsporná žárovka také produkuje jisté množství tepla) a topnou folii.
Nejvýhodnější je mít dvě terária vedle sebe a mezi ně vložit topnou folii. Gekoni se pak chodí rádi vyhřívat na tuto stěnu, zdroj UV je vhodné umístit poblíž.

Dále je třeba zajistit dostatek světla nejen Lygodactylům, ale i rostlinám. Toho lze docílit přidáním zářivky nad terárium. 

UV záření je, dle mého názoru, nezbytné. Nedovedu si představit dávkování vitamínu D takto malým zvířatům (UVB). Dále je vhodné UVA záření - to zvýší aktivitu a chuť k rozmožování. UV žárovka musí být umístěna uvnitř terária, pokub by byla vně, sklo by filtrovalo UV záření a to by se nedostalo až k zvířatům. Kvalitní osvětlení zaručí krásné vybarvení zvířat.

 

VLhkost by se měla pohybovat nad hranicí 60% relativní vlhkosti vzduchu. Při nižší vlhkosti vzniká nebezpečí špatného svlékání pokožky. Zbytky odumřelé kůže mohou zapříčinit nefunkčnost příchytných lamel - nemožnost lezení. Vlhkost vzduchu musí být zajištěna dostatkem rostlin, vhodným substrátem a častým rosením. Není možné zajistit vysokou vlhkost vzduchu malým větráním terária. Nedostatek čerstvého vzduchu způsobí pouze množení plísní a roztočů v substrátu.

Potrava:

Nejdostupnější potravou jsou cvrčci.

Pro mláďata používám několik dní staré cvrčky, které si sám odchovávám. Dospělí Lygodactylus williamsi zvládnou cvrčka do velikosti asi 5 mm. Nejlepším vodítkem je u gekonů velikost hlavy. Velikost potravy by neměla přesahovat vzdálenost očí gekona. Pokud dostanou většího cvrčka, buď se o něj začnou prát a roztrhnou ho napůl a je vše vyřešeno. Horší varianta je, že jim nepřiměřeně veliký cvrček nějakým způsobem ublíží. Cvrčky lze obstarat v nekterém zverimexu, objednat poštou, nebo si založit vlastní chov.

Dalším druhem potravy jsou nelétavé octomilky Drosophila hydei (větší) a Drosophila melanogaster (menší).Od některých chovatelů lze koupit násadu, kterou můžeme použít na krmení a dále na vlatní chov. O chovu octomilek se lze dočíst v krátkém článku.

Dále je možno ke krmení používat chvostoskoky (zejména pro mláďata), zrnokaze skvrnitého, larvy zavíječe voskového (pouze omezené množství, hrozí ucpání střev) a smýkaný hmyz správné velikosti.

Šváby jsem nezkoušel jelikož nemám vlastní chov pro obstarání vhodné velikosti.

 

Terárium

Nemusí být příliš rozměrné, těmto gekonům postačí objem kolem 50 litrů.

Je dobré, aby mělo terárium jak přední, tak horní větrání. To zajistí dostatečnou výměnu vzduchu a navíc větrací mřížka v přední části zabrání srážení vlhkosti na skle.

Na dno jsem použil slabou vrstvu keramzitu jako drenáž. Na tomto základu je asi 5 cm rašeliny. Vzhledově se mi nelíbí květináče umístěné v teráriu. Z tohoto důvodu jsem zasadil rostliny přímo do rašeliny. Použil jsem tyto druhy rostlin: Fittonia, Ficus pumila, Chlorophytum comosum, Guzmania. Sice se nejedná o původní druhy z domoviny Lygodactylus williamsi, ale v teráriu se mi osvědčily a jsou lehko dostupné

  • Fittonia je velmi dekorativní v červeném kultivaru a ve vlhkém prostředí se jí daří velmi dobře.
  • Ficus pumila rychle zaroste velkou část stěn a pokrývá i dno.
  •  Chlorophytum comosum - zelenec také pěkně prospívá ve vlhku, na jejich listech gekoni rádi odpočívají (je vhodnější do vyšších terárií nad 40cm, v nižších je nutné ho přistřihovat nůžkami)

  

 

Rozmnožování, kladení vajíček, odchov mláďat

Samice lygodactylus williamsy klade vajíčka po dvou v prostoru terária obvykle každé tři týdny se "zimní" přestávkou. Vajíčka umísťuje na místa, kde nalezne nejlepší podmínky (teplotu, vlhkost, ochranu). Samička drží čerstvě nakladené vajíčko pomocí zadních nohou a přidržuje ho na podkladě dokud tam samo dostatečne nepřilne. Vajíčka není možné oddělit od podkladu bez poškození. Nejlepší je překrýt vajíčka drobnou nádobkou z důvodu lepší kontroly vylíhnutí mláďat. V mém případě to ovšem nebylo možné, jelikož byla vajíčka vždy nakladena na nepřístupném místě. Musím tedy týden kolem 60. dne od snůžky pečlivě kontrolovat líhnutí a mláďata co nejdříve přemístit do odchovné nádoby. Zatím se mi nestalo, že by rodiče napadli své vlastní potomky. Možná je to tím, že jim tento týden vždy zvýším krmné dávky, aby neměli pocit hladu. 

2011: První mládě tohoto roku bohužel sežrala samice. Doufám, že se to již nebude opakovat.

Páření probíhá obvykle den nebo dva po každé snážce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kladení vajec

 

Mláďata se líhnou přibližně po 60 - 70 dnech. Jsou přibližně 3 cm dlouhá a po několika dnech přijímají tu nejdrobnější potravu. Octomilky Drosophila hydei jsou pro ně příliš velkým soustem - viz foto.

Nejvhodnější jsou mikrocvrčci, nelétavé octomilky Drosophila melanogaster a chvostoskoci. Mláďata také vybírala malé roztoče množící se v rašelině na dně ochovných nádrží. V létě pak lze použít mšice a křísi (takzvaný luční plankton). Je nutný dostatečný přísun vitamínů a minerálů, zejména vápníku.

Mláďata je vhodné odchovávat odděleně v malých teráriích. Neosvědčili se mi plastové dózy s větrací mřížkou s hygienickým zařízením (ubrousek na dně, několik kusů bambusu). Nejlepších výsledků bylo dosaženo u mláďat, která byla nějakou dobu v teráriu, ve kterém byli před tím dospělci (ti byli přemístěni jinam).

Porovnání velikosti mláděte a octomilky Drosophila hydei

 

Odchovná terária

 

Mladý samec